Ze zitten erop; twee succes­volle en inspi­re­rende bezoek­dagen op onze Energy & Health Campus in Petten!

Wat super interes­sant om binnen te mogen kijken in een labora­to­rium op de campus. Hier kom je normaal niet zomaar binnen, dus dit is een uitge­lezen kans. Daarbij kreeg je infor­matie van alle bedrijven op de infor­ma­tie­markt, heerlijke koffie met gebak en was er een hele duide­lijke presen­tatie over alle bedrijven en over wat zij doen. De workshop was een leuk extraatje en maakte veel duide­lijk. Het was genieten.”

Een van de vele reacties van bezoe­kers tijdens de Kom Binnen bij Bedrijven Dagen waaraan onze campus en bedrijven meededen. De Energy & Health Campus zette op 20 en 23 maart de deur open naar de duinbe­drijven European Commis­sionCurium PharmaTNONRGPALLASI‑SEC voor belang­stel­lenden, werkzoe­kenden en studenten op zoek naar een interes­sante baan.

Weken werkte een team medewer­kers van alle bedrijven samen om deze bezoeken mogelijk te maken. Bevei­li­gers, recrui­ters, commu­ni­ca­tie­ad­vi­seurs, de campus coördi­nator, een evene­menten coördi­nator, bezoe­kers hosts, catering­me­de­wer­kers, workshop­lei­ders, bezoe­kers­be­ge­lei­ders, workshop­pre­sen­ta­tors, labora­to­rium speci­a­listen, stand­hou­ders en vele anderen zetten de schou­ders eronder. En het resul­taat mag er zijn. In twee dagen konden ruim 210 mensen onze campus bezoeken.

Kom binnen bij bedrijven dagen EHC 2024 Kom binnen bij bedrijven dagen EHC 2024