Op de Energy & Health Campus werken meer dan 1.600 onder­zoe­kers, ontwik­ke­laars, keten- en logis­tieke medewer­kers iedere dag aan een duurzame en gezonde wereld. Een campus voor technisch talent vanuit heel de wereld. Wil jij deel uitmaken van de commu­nity en werken bij een van de organi­sa­ties op de Energy & Health Campus? Hier de directe links naar de desbe­tref­fende vacatu­re­site van de organi­sa­ties die geves­tigd zijn op Energy & Health Campus.

Werken aan een duurzame en gezonde toekomst

Curium

Nucle­aire geneesmiddelen

bekijk hier de vacatures

PALLAS

Pallas Reactor

bekijk hier de vacatures

NRG

Nucle­aire dienstverlening

bekijk hier de vacatures

Joint Research Centre

Joint Research centre

bekijk hier de vacatures