Het ROC Horizon College was donderdag op bezoek voor een rondje Energy & Health Campus. We bezochten onder meer de Werkplaats, waar veel mbo-ers werken en doorgroeien naar vakmensen op het gebied van nucle­aire genees­kunde. De EHC is een van de grootste werkge­vers en innova­tieve kennis hub in de regio Noord-Holland. Alle reden dus om elkaar beter te leren kennen, zo bleek. Een vrucht­bare nieuwe samen­wer­king met concrete vervolgstappen, is het resultaat.