Getting there!

Travel to campus the other way.

 

De actie­cam­pagne is bedoeld om alle Energy & Health Campus medewer­kers meer mogelijk­heden te bieden van en naar de campus te reizen. Kortom, om de campus voor iedereen beter bereik­baar te maken.

Mobili­teits­pi­lots

Daarvoor is de EHC gestart met het uitrollen van verschil­lende mobili­teit pilots met verschil­lende actieprogramma’s. Het komend jaar 2021/2022 zijn er op de Energy & Health Campus verschil­lende mobili­teits­pi­lots die medewer­kers kunnen uitproberen.

Over getting there

 

Acties in 2021 en 2022.

Met de ‘Getting there. Travel to campus the other way.’ campagne bieden we medewer­kers van de campus meer varia­ties aan in het woon-werkver­keer. We stimu­leren om de auto wat vaker te laten staan en slim te reizen van huis naar werk en terug. En waar mogelijk, veiliger en duurzamer. Met slim reizen bedoelen we de (elektri­sche) fiets, samen autorijden en/of met het openbaar vervoer. Door slim te reizen, ben je niet alleen gezond bezig. Je komt ook in contact met andere mensen die op de campus werken. Het is goed voor afname van CO2 uitstoot en het is goed voor je portemonnee.

Zo kun je een e‑bike proberen en zelf ervaren hoe comfor­tabel en snel je daarmee op je werk komt. Of je kunt je eigen fiets laten nakijken door een profes­si­o­nele fietsen­maker. Ook kun je makke­lijk samen gaan rijden in de auto met je collega, maar ook met andere medewer­kers op de campus! Het zogenaamde carpoolen. Hiervoor zetten we de app Toogethr Rideshare in. In deze app vind je een speciale commu­nity van collega’s. Wist je trouwens dat fietsen zowel goed is voor lichaam als geest? Wil je hier meer over weten? De European Mobility week heeft hier weten­schap­pe­lijk bewijs voor gebundeld.

Mobili­teits­en­quête 2020 

De mobili­teits­pi­lots zijn gebaseerd op de uitkom­sten van de Mobili­teits­en­quête 2020. In deze enquête is alle medewer­kers gevraagd hoe zij van en naar de campus (willen) reizen.

De resul­taten zijn te bekijken op deze infographic:

Het mobili­teit actie­pro­gramma is mede mogelijk gemaakt door de partners van de Energy & Health Campus.