In de nucle­aire genees­kunde worden levens­red­dende diagnoses gesteld met behulp van scans. Het gaat vaak om ernstige aandoe­ningen, zoals hart- en vaatziekten en kanker. Om zieken­huizen in Europa en ver daarbuiten steeds te laten beschikken over techne­tium, maken we in de Molyb­deen­pro­duc­tie­fa­ci­li­teit (MPF) ultra­zui­vere molyb­deen-99-oplos­singen. Eén productie in de MPF is goed voor meer dan 80.000 scans!