Wat was het geweldig leuk 22 juni. De eerste Zomer Xperience op de Energy & Health Campus.

De bedrijven op de campus TNO NRGPALLASEuropean Commis­sion en Curium Pharma hadden hun deuren opengezet voor elkaars medewerkers.

Meer dan 180 mensen kregen de kans om een kijkje binnen bij de buren te nemen. 12 locaties waren open. Onder meer een bezoek aan het Solar Lab, Batterij- en brand­stoffen labs, een reactor simulator en de Waste Storage Facility. Medewer­kers vertelden bevlogen wat zij doen aan de energie­tran­sitie. Verder werd de bouwplaats voor de nieuwe reactor bezocht en vertelt hoe medische isotopen worden gemaakt en geleverd worden aan meer dan 160 landen.

De dag hebben we feeste­lijk afgesloten met live muziek, foodtrucks en samen eten en drinken.

#Toffe reacties ‘Ik heb nieuwe mensen leren kennen,’ ‘Het is mooi om te zien hoe trots iedereen is op zijn werk op de campus,’ ‘Ik ben nu met collega’s in gesprek gekomen die ik anders niet zou spreken,’ ‘Super gelegen­heid voor meer betrok­ken­heid, samen­wer­king en waarde­ring voor elkaars werk.’

Met veel dank aan alle vrijwil­li­gers en TNO, Curium, NRG| PALLAS en JRC collega’s voor jullie hulp & samenwerking.