Het Nuclear Health Centre (NHC) van PALLAS, dat naar verwach­ting in 2022 zijn deuren opent, gaat op grote schaal bestraalde grond­stoffen (medische isotopen) tot halfpro­duct (radio­che­mi­ca­liën) en medicijnen (radio­far­maca) verwerken en verpakken. Met deze producten kunnen miljoenen patiënten in zieken­huizen worden behan­deld. In de medische wereld is een grote behoefte aan produc­tie­fa­ci­li­teiten die in opdracht van zieken­huizen of farma­ceu­ti­sche bedrijven bestraalde materi­alen kunnen verwerken tot medicijnen.