De eerste Meeting Minds op de Energy & Health Campus heeft plaats­ge­vonden op 4 oktober 2022. Met als thema: ‘De energiemix van de toekomst’.
Energie experts Mark Overwijk (TNO), Ferry Roelofs (NRG) en Vangelis Tzimas (JRC) gaven hun perspec­tief op de energiemix. De conclusie was dat een enkele energie­bron onze energie­be­hoefte niet kan opvangen. We zullen ons gebruik moeten verlagen en de hele energiemix nodig hebben. Ook was er aandacht voor de schaarste van de grond­stoffen die hierbij nodig zijn.

Kortom een inspi­re­rende en inter­ac­tieve middag, waarbij nieuwe contacten zijn gelegd.

De volgende Meeting Minds is op 15 november. We gaan dan in gesprek over ‘De toekomst van nucle­aire geneeskunde’.
Ben je er dan ook bij? Schrijf je hier in. 

Zie hier de after­movie en de foto’s van Meeting Minds op 4 oktober 2022: