Op 22 en 25 maart 2023 verwel­komden wij 160 bezoe­kers voor de Kom Binnen bij Bedrijven Dagen op de EHC. Zij werden harte­lijk ontvangen en startten de dag met een welkomst­woord van Baukje de Jong en Hermen van der Lugt. Natuur­lijk werden ook de veilig­heids­in­struc­ties gedeeld die op onze campus gelden.

Daarna ging iedereen in groepjes uiteen.
Bij Curium Pharma en TNO mochten ze binnen kijken bij verschil­lende labs en werkplekken. Bij PALLAS kregen ze uitleg en een rondlei­ding langs het bouwter­rein. NRG gaf een presen­tatie over kernenergie en de European Commis­sion over hun werkzaam­heden en over de werkgelegenheid.

De insteek voor beide dagen was onder andere om werkzoe­kenden een kans te geven om een kijkje te nemen bij de bedrijven op onze campus die actief zijn op het gebied van duurzame energie en/of nucle­aire geneeskunde.

Heb je het gemist, maar ben je wel geïnte­res­seerd in een baan op de Energy & Health Campus? Kijk dan hier. Hopelijk zien we je binnenkort!

Hier zie je de after­movie en de foto’s van de Kom binnen bij bedrijven dagen:

Kom binnen bij bedrijven dagen aftermovie

Kom binnen bij bedrijven dagen   Kom binnen bij bedrijven dagen

Kom binnen bij bedrijven dagen   Kom binnen bij bedrijven dagen

Kom binnen bij bedrijven dagen   Kom binnen bij bedrijven dagen

Kom binnen bij bedrijven dagen   Kom binnen bij bedrijven dagen

Kom binnen bij bedrijven dagen  Kom binnen bij bedrijven dagen