Straling in het ziekenhuis

Wat is straling, wat zijn insta­biele isotopen, en hoe kan je daarmee patiënten diagnos­ti­ceren en behan­delen? Op donderdag 14 september was op NPO 3 aandacht voor nucle­aire genees­kunde in het tv-programma Klokhuis. Klokhuis kwam bij NRG|PALLAS op bezoek om te zien hoe de productie van medische isotopen in zijn werk gaat en hoe daarna medische isotopen gebruikt worden in het zieken­huis. Wouter Vogel, nucleair genees­kun­dige in het Antoni van Leeuwen­hoek zieken­huis geeft daar uitleg over.

NRG|PALLAS produ­ceert medische isotopen voor 30000 patiënten per dag, en is dankbaar voor de mogelijk­heid bij te dragen aan deze mooie uitzending!

Klik hier om de volle­dige uitzen­ding te zien.

Klokhuis over medische isotopen