De Hoge Flux Reactor (HFR) is een van de weinige reactoren in de wereld die nucle­aire medicijnen (medische isotopen) kan maken. Dagelijks worden er voor 30.000 patiënten grond­stoffen voor nucle­aire medicijnen gepro­du­ceerd. Deze patiënten hebben kanker of een andere levens­be­drei­gende ziekte. Ook wordt de reactor veel gebruikt voor onder­zoek naar veilige en nieuwe kernenergie. Denk aan onder­zoek naar Thori­um­re­ac­toren. De HFR is in gebruik sinds 1961. Medio jaren ’20 zal de HFR worden vervangen door de nieuwe PALLAS-reactor waarvan de plannen in voorbe­rei­ding is.