Gemeente Schagen bezoekt de Energy & Health CampusMet veel plezier hebben wij afgelopen vrijdag een volwaar­dige afvaar­di­ging van raads­leden en medewer­kers van de Gemeente Schagen mogen ontvangen voor een grand tour over de EHC.Een uniek kijkje in de keukens bij alle bedrijven die de campus sterk maken. Een rondje langs innova­ties, high tech kennis, unieke nucle­aire produc­tie­keten en samen­wer­kingen op het gebied van de energie­tran­sitie, duurzame energie­sys­temen en de nucle­aire genees­kunde. We deden een rondje langs:

- SolarLab en Europa’s grootste water­stoflab — TNO
 — BatteryLab: duurzame energie(systemen) — 
 — FieldLab: onder­zoek en ontwik­ke­ling nucle­aire genees­mid­delen — NRG

- De bouwlo­catie van het Nucle­aire Health Center en de toekom­stige PALLAS Reactor. — PALLAS

- Bezoek aan de genera­toren van niet-radio­ac­tieve en radio­ac­tieve producten die worden gebruikt bij de diagnose en behan­de­ling van een breed scala aan ernstige ziektes. — Curium Pharma.

Zie voor meer foto’s ons Linkedin bericht.