Wat was het fijn om de mensen van het samen­wer­kings­ver­band Tech@Connect op de campus te verwel­komen. Tech@Connect verbindt partners in techniek in de Kop van Noord-Holland. Inspi­re­rend met onder­wijs­in­stel­lingen en bedrijven om tafel te zitten en te praten over samen­wer­king op het gebied van techniek. Mooi gesprekken over hoe we bedrij­vig­heid en onder­wijs in de regio dichter bij elkaar kunnen brengen. Daar denken en doen we als EHC graag aan mee.