Zomer­fes­tival Rondje Campus

Kijkje in de keuken, muziek en foodtrucks

2023

 2023
16.00 — 20.00 uur (indicatie)
Op de Campus

In 2023 zal het eerste Zomer­fes­tival ‘Rondje Campus’ zijn. Tijdens Rondje Campus kun je kennis maken met diverse bedrijven op de campus. Tijdens deze middag krijg je een beter beeld wat bedrijven doen en op wat voor manier zij bijdragen aan een duurza­mere en gezon­dere wereld. De deuren gaan open bij de buren.

Wist je bijvoor­beeld dat op de campus het grootste water­stof onder­zoeks­fa­ci­li­teit van Europa is geves­tigd? Op een andere plek op de campus wordt gewerkt aan een nieuwe FieldLab, een ontwik­ke­lings­fa­ci­li­teit voor nieuwe nucle­aire genees­mid­delen, gericht op de behan­de­ling van kanker.

Meet & greet bij Forum
Bij het Forum genieten we samen van een hapje en drankje van de foodtrucks onder het genot van een gezellig muziekje. Misschien wel met muziek­ma­kers van de campus. Het Zomer­fes­tival is voor iedereen die op de campus werkt.

Programma
Het programma is nog volop in ontwik­ke­ling.
Meer info binnen­kort. Houd ook deze pagina in de gaten.

Rondje Campus 2021
Vorig jaar zijn we gestart met ‘Rondje Campus.’ Leuk om de video nog een terug te kijken. In deze update vertellen medewer­kers van EHCTNONRG|PALLAS, Curium en JRC  wat ze op de campus doen en welke ontwik­ke­lingen op het campus­ter­rein plaats­vinden. 

Coming up

Save the dates!

Meld je alvast aan voor één van de andere events. Zo kunnen we je actief op de hoogte houden.

Meeting Minds

Kennis­event Energy

4

okt

Meeting Minds

Kennis­event Health

1

nov

Zomer­fes­tival Rondje Campus

muziek & foodtruck

23

zomer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuws­brief over de events en ontwik­ke­lingen op de Energy & Health Campus. Let’s stay connected.