Selecteer een pagina

Waar NRG Molyb­denum-99 produ­ceert, verwerkt Curium ze tot toepas­bare nucle­aire genees­mid­delen. Vandaag hebben de twee partijen hun samen­wer­king beves­tigd in een meerjaren-contract.

https://www.curiumpharma.com/nl/2019/02/05/nrg-agreement/